OFERTA EDUCATIONALA

Invățământ de zi: program: 8.00-11.50 si 12.00-17.50  in 2 schimburi

 

Exista un program avizat de minister , de la orele 12.00 pana la orele 16.00, „Scoala dupa scoala”  ( SDS)

OFERTA PRIN PACHETE EDUCATIONALE SDS

 

Oferta educațională propusă prin Programul SDS al școlii noastre este bogată și  variată, rezultat al analizei de nevoi menționate anterior. Activitățile propuse se încadrează într-un program orar 12:00 – 16:00, venind astfel în sprijinul părinților care au un program de serviciu prelungit. Oferta noastră educațională urmărește, pe de o parte, formarea/dezvoltarea  unor competențe din curriculumul școlar, iar pe de altă parte dezvoltarea unor noi achiziții (cunoștinte, aptitudini, atitudini, valori) pentru fiecare elev, în conformitate cu nevoile și interesele sale. Activitățile de sprijin specializat (îndrumare în efectuarea temelor, activitățile remediale și pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performantă) nu depășesc ponderea orară stabilită prin art. 4 alin. (2) din OMECTS nr. 5349/2011. Acestea se completează prin activități recreative și practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, sport), proiecte tematice propuse de elevi/părinți/cadre didactice și vizionări de spectacole.

I.1. OFERTĂ  PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

 1. a) Competențe vizate

Proiectul SDS al Școlii Gimnaziale nr.67 vizează competențele pe care trebuie să le dobândească elevii din clasele pregătitoare, conform Legii Educației Naționale:

 • dezvoltarea fizică;
 • dezvoltarea socioemoțională;
 • dezvoltarea cognitivă a limbajului și comunicării;
 • dezvoltarea capacităților și atitudinilor în învățare.
 1. b) Activități

Formarea și dezvoltarea competențelor enunțate anterior se vor realiza prin intermediul activităților descrise mai jos, în concordanță cu Metodologia programului SDS, art. 6 :

b.1.  activități cu sprijin specializat , venite în completarea activităților obligatorii și care cuprind :

-învățarea/dezvoltarea și/sau remedierea prin jocuri didactice, pe o temă dată;

-mese rotunde, cu teme alese de copii;

-exercițiile de dezvoltare a limbajului și de comunicare;

-realizarea unui portofoliu;

-activități de dezvoltare socioemoțională.

b.2. activități tematice / alte activități de tip recreativ care cuprind activități practic – aplicative în domeniile :

-tehnologii;

-arte (dintre care o oră / săptămână activități de „Origami/Irigami” , o oră / săptămână activități de pictură);

-sport , gimnastică zilnică;

-limba engleză/ franceză/germană ( 30 – 60 minute / săptămână / grupă de elevi în funcție de cererea părinților);

-pregătirea și susținerea serbărilor școlare;

-pregatirea unor expoziții, având diferite tematici (Târg de Halloween, Craciun, Paște etc.);

-drumeții, excursii, tabere (în timpul vacanțelor școlare) , vizionări de spectacole;

-jocuri.

Toate rezultatele înregistrate de preșcolari vor fi consemnate într-o fișă de progres individualizată, pe care parinții o vor primi lunar, putând urmări astfel parcursul copiilor, atât calitativ cât și cantitativ.

 

Notă: Două zile pe săptămână are loc cursul de limba engleză/ franceză/ germane cu profesori de specialitate(30 minute/zi).

 

I.2. OFERTĂ  PENTRU CLASELE I – IV

 

 1. a) Competențe vizate

În conformitate cu Metodologia de organizare a programului SDS, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 738 din 20.10.2011, oferta educațională a Școlii Gimnaziale nr. 67  cuprinde:

 • activități instructiv-educative cu sprijin specializat
 • ateliere / activități tematice, curs de limba engleză/franceza/germana
 • alte activități de tip recreativ (întreceri sportive, gimnastică de relaxare, audiții muzicale, vizionare filme documentare, mese rotunde cu subiecte propuse de elevi) .

Prin activitățile enunțate mai sus urmărim, pe de o parte,  aprofundarea unor cunoștințe și competențe din curriculum școlar și, pe de altă parte, dezvoltarea unor noi achiziții (cunoștințe, aptitudini, atitudini și valori) , precum și   remedierea și/sau ameliorarea lacunelor din învățarea curentă, în conformitate cu nevoile și interesele fiecărui elev.

În ceea ce privește noile achiziții, se urmăresc următoarele obiective:

 • La nivel cognitiv, elevii vor fi capabili să finalizeze diverse tipuri de sarcini, materializate într-un portofoliu individualizat;
 • La nivel afectiv, elevilor li se vor crea situații ce vor declanșa resorturi afective primare(emoții) și superioare(sentimente și atitudini);
 • În plan social, elevii vor coopera și interrelaționa pe parcursul derulării proiectelor propuse.

Toate aceste noi achiziții vor fi cumulate de către grupul țintă de elevi, iar parinții acestora vor primi lunar o fișă de progres în care sunt consemnate achizițiile cantitative și calitative înregistrate în demersul didactic.

Perioada şi programul de derulare a programului SDS

Programul SDS se derulează de regulă pe perioada desfăşurării cursului, conform structurii anului şcolar .

In funcţie de solicitările beneficiarilor şi de disponibilitatea de timp a echipei pedagogice programul SDS poate continua şi pe perioada vacanţelor şcolare .

Programul SDS se desfăşoară în continuarea programului şcolar şi va fi organizat astfel :

-12:00 – 16: 00 , din care :

– 12,00 – 15,00 program de recreere, masă şi activităţi artistice – Clasa Pregatitoare, I – IV

– 15:00 – 16:00 program de activităţi educative şi de activităţi sportive.