Formulare Inscriere

ACTE NECESARE  INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR

Conform metodologiei de înscriere în clasa pregătitoare şi clasa I an şcolar 2016-2017, actele necesare la înscriere sunt:

Cerere-tip de înscriere – se completeaza on-line la secretariatul scolii

 Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

 Certificatul de naștere al copilului

 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)