Istoric

In arhiva şcolii se păstrează documente atestând existenţa ei încă din 1938, strada pe care se află construcţia având în acea epocă numele de „ Ghiocelul”. Şcoala a fost construită de marele industriaş Malaxa, ca o continuare a grădiniţei din incinta fabricii Republica, pentru a veni în ajutorul muncitorilor, care în acea epocă veneau în număr mare în zonă.

Construcţia a fost modestă la început- 2 birouri, o cancelarie şi trei săli de clasă.

În anul 1952 s-a adăugat o altă aripă, iar în 1959 s-a finalizat în forma actuală.

Este o clădire care păstrează ceva din Bucureştiul de altă-data, având un singur nivel, săli de clasă extrem de spaţioase- precum casele boiereşti.

În anii dinaintea Revoluţiei, când platforma industrială atrăsese un număr mare de muncitori, se funcţiona cu 3 clase paralele pentru fiecare ciclu.La ora actuală, prin scăderea generală a populaţiei şcolare, sunt înscrisi 406 elevi, repartizaţi in 18 clase.

După 1996 şcoala s-a modernizat după un program bine condus de Primăria Sector 3.

S-a introdus încălzirea centrală,s-a înlocuit pardoseala, s-au modernizat grupurile sanitare.

La  această oră instituţia dispune de un cabinet de informatică modern, de un laborator de chimie si de fizică, dotate cu calculator si videoproiector, un laborator de biologie, toate mobilate în ultimii 4 ani, la fel ca şi sălile de clasă , care au fost înzestrate cu mobilier modular, iar sala pentru clasa pregătitoare este dotată pentru acest scop.Biblioteca şcolii este una dintre cele mai bine înzestrate din Bucuresti, având aproape  16000 de volume. De asemenea există un cabinet medical care asigură asistenţă medicală.

Securitatea şcolii este asigurată atat prin paza proprie cât si cu firma specializata, având şi supraveghere video, ceea ce face ca în incinta şcolii securitatea să fie totală.

Şcoala Gimnaziala nr 67 este însă promovată prin succesele elevilor, fiecare promoţie având reprezentanţi în marile licee ale oraşului: „Sf. Sava”, „Ghe. Lazăr”, Liceul Teologic, „Matei Basarab”, unde au obţinut aceleaşi rezultate. Cadrele didactice sunt preocupate şi de activităţile educative şcolare şi extraşcolare ale elevilor, cum ar fi: revista şcolii, serbări/activităţi şcolare cu ocazia diferitelor evenimente, excursii şcolare în care elevii îşi îmbogăţesc bagajul intelectual, cultural, civic, estetic privind istoria, monumentele, cultura civică, geografia, biologia, valorile morale şi etice,  tradiţiile şi obiceiurile poporului român pe care le moştenim şi trebuie să le ducem mai departe.

 

Abandonul şi absenteismul au fost mult reduse, datorită parteneriatului cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor( FDP ) şi CDO- Opere Sociale din Italia, iar în anul 2012-2013s-a implementat şi un program sportiv sub patronajul echipei REAL MADRID.

Începând cu 2009 în şcoala noastră  funcţionează un program After School organizat prin voluntariatul cadrelor didactice pentru a veni în sprijinul familiilor cu venituri modeste care nu au posibilitatea de a plăti supravegherea copiilor pe timpul cât sunt la serviciu. Învăţătorii fac temele cu elevii opriţi la programul prelungit şi le organizează diferite jocuri recreative, totul dupa o programa bine pusa la punct.

Elevii şcolii au participat intotdeauna cu placere  la olimpiade , concursuri şcolare sportive, obţinând numeroase premii. Serbările şcolii noastre au fost apreciate atât de părinţi cât si de Inspectoratul şcolar , de Primărie sau de alti invitati..