DESPRE NOI

In arhiva şcolii se păstrează documente atestând existenţa ei încă din 1938, strada pe care se află construcţia având în acea epocă numele de „ Ghiocelul”. Şcoala a fost construită de marele industriaş Malaxa. Este o clădire care păstrează ceva din Bucureştiul de altă-data, având un singur nivel, săli de clasă extrem de spaţioase- precum casele boiereşti.

După 1996 şcoala s-a modernizat după un program bine condus de Primăria Sector 3.

S-a introdus încălzirea centrală,s-a înlocuit pardoseala, s-au modernizat grupurile sanitare.

La  această oră instituţia dispune de un cabinet de informatică modern, de un laborator de chimie si de fizică, dotate cu calculator si videoproiector, un laborator de biologie, toate mobilate în ultimii 4 ani, la fel ca şi sălile de clasă , care au fost înzestrate cu mobilier modular, iar sala pentru clasa pregătitoare este dotată pentru acest scop. Biblioteca şcolii este una dintre cele mai bine înzestrate din Bucuresti, având aproape  16000 de volume. De asemenea există un cabinet medical care asigură asistenţă medicală.

De-a lungul anilor, numerosi elevi ai scolii, s-au remarcat in diferite domenii de activitate. Dintre ei spicuim: Dinu Sorin- cercetator la Institutul „I Cantacuzino”, Grigorescu Mihai- comandant de cursa lunga, Popescu Ecaterina- Inspector scolar, Pirvu Rodica- judecator, Ionescu Ioana- Director Glocal Medica, medici precum Cristea Romeo, Vasilescu Adriana si lista poate continua.

Deşi este o instituţie de învăţământ mică şi retrasă într-un cadru pitoresc şi modern în acelaşi timp, ea îşi deschide porţile în fiecare an şi în fiecare zi pentru elevii săi şi părinţii acestora, oferindu-le o atmosferă caldă şi primitoare, în care fiecare cadru didactic ţine să-şi aducă “obolul” la binele şi renumele şcolii. Aceasta permite fiecărui elev să se simtă confortabil, să fie mândru că aparţine acestei instituţii de învăţământ.